תקנון

1. הגדרות


1.1 החברה – מינד פיננס ל.מ בע"מ, חברה למתן שירותי ייעוץ וליווי פיננסי ועסקי.

1.2 הפלטפורמה – האתר של החברה, שמאגד את המוצרים שרכשו הלקוחות.

1.3 אפיון – האפיון שנרקם במהלך תחילת העבודה עם הלקוחות, שעליו הסכימו וחתמו כל הצדדים המעורבים בפרויקט.

1.4 פיתוח – כל עבודה שעשה מפתח מטעם החברה בכדי להביא לקיום את המוצר שרכש הלקוח. כל מוצר דורש פיתוח, בין אם הוא משווק כמוצר מהמדף (שדורש פיתוח מינימלי) ובין אם לווא.

1.5 פגישות – כל פגישה, בין אם בתוכנות וידאו כדוגמאת "זום" או פגישה "פנים אל פנים" שנדרשה כדי לאפיין או לפתח את המערכת.

1.6 מידע אישי – כל מידע אישי שאנו מחזיקים באתר על לידים או לקוחות כגון פרטי התקשרות, שמות, שמות משפחה, שמות חברות, תפקידים בחברה והודעות שנשלחו לחברה.

1.7 נתונים – כל המידע שעליו מבוססים המוצרים שרכש הלקוח, לרבות נתונים ממערכות המידע של הלקוח וממערכות מידע חיצוניות.


2. כללי


2.1 כל האמור באתר הוא בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לבני כל מין ומגדר באופן שווה.


3. הסכמה לתנאי השימוש


3.1 הפלטפורמה מפורסמת במטרה לתת שירות בתשלום ללקוחות החברה, לכן משמעות פרסום הפלטפורמה על ידי החברה ושימוש בה על ידי הלקוח היא חתימה על הסכם מחייב בין הצדדים. עצם השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר. הסכמה זו תישאר בתוקף עד לסיום ההתקשרות בין הצדדים, שמתואר בסעיף "מדיניות ביטולים".

3.2 הגישה לפלטפורמה דורשת אפיון, פיתוח, פגישות הקמת משתמשים ייעודיים ומספר פעולות נוספות, לכן לקוחות שיש להם גישה לפלטפורמה נדרשים לחתום על מסמכים משפטיים מבעוד מועד, לפני תחילת ההתקשרות עימנו.

3.3 הסכמה של לקוח לתנאי השימוש, לפי תנאים 2.1 ו 2.2 בעצם תיעשה על ידי ההתקשרות עימנו ותחילת העבודה על המערכת.


4. רכישת מוצרים באתר


4.1 רכישת מוצרים באתר היא איננה אפשרית. הגלישה באתר או בפלטפורמה כשלעצמה היא לא במטרה למכור מוצרים דרך האתר.

4.2 כל הסכם, מידע או התקשרות לגבי רכישת מוצרים מהחברה תיעשה על ידי פנייה במייל או בטלפון למנכ"ל החברה, כאשר פרטי המכירה יסוכמו על ידי הצדדים לאחר פגישות אפיון וקבלת הצעת מחיר מסודרת מהמנכ"ל דרך המייל.


5. מדיניות ביטולים


5.1 אין אפשרות לבטל מוצרים דרך האתר או הפלטפורמה.

5.2 כל ביטול של שירות או מוצר ייעשו בהתאם לחוזה ההתקשרות עימנו, עליו יש לחתום לפני תחילת העבודה ובכפוף לחוק.


6. מדיניות פרטיות


6.1 הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

6.2 בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

6.3 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

6.4 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על אבטחת ופרטיות הנתונים של הלקוח, עליהם מבוססים המוצרים. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.


8. קניין רוחני


8.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.

8.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.


9. סמכות שיפוט


7.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.